Site icon Madagascar Media

Ady amin’ny po-tany Covid-19 eto Madagasikara: korondendy ara-pahasalamana, ara-tsosialy sy ara-kolontsaina

Lutte contre le covid19 à Madagascar

Fientanam-po sy saina samy hafa ?

Tsy misy firenena izay tsy iharan’ny valan’aretina Covid-19, fa manerana ny tany dia maro be ireo tra-manjo, marary, very asa. Tsy manava-tsaranga, tsy mahalala na ny mahantra na ny mpanakarena ny viriosy fa miely sy miparitaka, miovaova ary mandavo ny marefo sy efa manana aretina hafa. Niteraka tsikera sy fanehoan-kevitra mifanohitra maro samy hafa ny fanambaran’ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka raha nanao fanoharana izy mikasika ireo taha sy isan’ny maty, tratry ny aretina Covid-19. Marina anefa ny voalazany raha ara-tsiantifika sy ara-kajy no andraisana ny filazany sy ny fijeriny. Tsy maro sy bebe kokoa tokoa ve ny zazakely matin’ny tazomoka isan’andro, isan-taona anefa azo lazaina fa tsy mampihetsi-po ny maro tahaka izao iainanatsika izao ? Inona no mahatonga izany fahasamihafam-pientanam-po sy saina izany manoloana ny maty ? Inona no maha-hafa kely ny Covid-19 ?

Korondendy ara-pahasalamana, ara-tsosialy ary ara-kolontsaina

Nandritra ny herintaona dia nilomano isan’andro tao anaty vaovao mikasika ny Covid-19 isika. Nanomboka tany Sina ary niparitaka maneran-tany ireo tahotra sy horohoro. Namela takaitra ao an-doha sy ao am-po izany litaniam-baovao ratsy nitaiza ela izany ary niteraka fanavakavahana ny Sinoa aza teny amboalohany ary famonoan-tena aza indrisy. Ankoatra ny fahasalam-batana dia tsy azo hamaivanina noho izany ny fahasalaman-tsaina. Ho antsika Malagasy, ireny rehetra ireny, miampy ny kolotsaina no niteraka ny tsy fahazakana ny fampitahana izay mitombina ara-kajy karteziana nataon’ny minisitry ny fahasalamana. Anefa ny tsara ho fantatra, dia manjaka ao amin’ny tontolon-tsain’ny Malagasy maro ny tontolo ara-panahy. Mila fitandremana be sy fahendrena , indrindra ho an’ireo tompon’andraikitra ara-politika, ny fanehoan-kevitra mikasika ny maty eto Madagasikara. Ny eto mantsy, velona iray trano, ary maty iray fasana, ary ny maty tsy mba maty fa mody razana hitahy. Rohim-piainana tsy azo tsinontsinoavina ara-pomba Malagasy ny fahafatesana ka na iray ihany aza ny manjo dia mihatra sy midona lalina izany satria ny fahafatesana ho an’ny Malagasy dia mirakitra ny havesaran’ny fombafomba sy ny kolontsaina rehetra miaraka aminy. Ny maha-hafa kely ny Covid-19 dia izy mampikorondendy ny ara-pahasalamana, ara-tsosialy ary ny ara-kolontsaina. Ny fifaningoran’ireo no mahatonga mora fanafintohinana, fahakizitinana ary fahatezerana.

Quitter la version mobile